ĐÊM ĐÔNG KHÔNG ĐỀ !

               LỤY TÌNH !

         Chiều buông ngữa nắng thưa rĩnh-rãng.
         Buồn mốc meo nổi váng mặt đông !
             Chắp tay vào chốn tịnh không
         Nam-mô xin một chút lòng yên-nhiên.
                            0
         Gió tưởng-xứ níu triền dĩ-vãng
         Mây vô-ưu bãng-lãng trôi sầu !
             Căn-sơ tâm luống hồi đầu
         Đôi chân tục-tử sa sâu vũng tình !
                            0
         Đông không lạnh sao mình run lạ ?!
         Trượt hồn yêu bản-ngã còn đâu !
             Ngước lên vói hỏi xanh cao
         Xui chi bình-thủy tương-giao hỡi trời ?

                                              23-01-010
                                                 SUADX   

laptops below $1000

laptops under $1000

Its very good and very excellent article. i really enjoyed this post and i hope you will keep posting this kinds of post in future.

buy essay

answer this post

Want to have high standards academic papers? That s not very hard! You have to buy essay service at the reputable custom academic papers completing firms for reasonable prices.

dissertation

respond this post

This is the best exposition I have got of all time construe! Not bad column just about study! When I have studied at college I also suffer task of do my term and topic assignment because I had a job and individual interests in life and I never had decent time to write dissertation. And then my friend told me about buy dissertation! From that time my life has become superb!

dissertation writing service

reply this post

Well composed thesis pdf referring to this good post performed by thesis service or dissertation writing service would be the correct step to the success.

essay writing

respond this post

I will give all i got to make an knowledge on how fantastic university is and perhaps some resources were scholars can pursue their dreams and get superior online essays.

suadx

chào anh Bảy kính quí

ĐÊM ĐÔNG KHÔNG ĐỀ !
bảythi | 24/01/2010 01:11

(vô thăm SữaĐX nhưng không viết vần mô cả vì (nói nhỏ nhé: BT dị ứng với song thất lục bát) Hehe. Lần nay nhân tiện góp ý nhỏ. Đoán Sữa ĐX là người cổ! Vì cách viết chính tả của người Việt của những năm 30 40 thế kỉ trước trở về trước. Ngày nay tiếng Việt không viết có gạch nối ở giữa hai chữ của một từ như rỉnh rảng chứ không phải là rỉnh-rảng. Pê đan chứ không pê-đan. Thậm chí địa danh cũng không có gạnh nối: Sài Gòn chứ không Sài-Gòn! Sữa coi có mỗi mình Sữa là viết thế. Tất nhiên là không dám chê. Bảy thi cũng không dám phê khuyên chi cả chỉ là góp một ý nhỏ trong bụng miềng nghĩ mà nói ra. Với lại nhiều khi coi không quen đọc nó hơi khó!
(coi xong xóa com ni đi nhé)
Chúc chủ nhật vui hén!

cám ơn anh yêu nhiêu nhiều sữa sẽ mần theo chúc anh năm mới o lọt xuống vũng buồn nào nữa nha hehe
suadx

writing service

respond this post

There are some various path ways to get interesting facts referring to this topic . And I suggest to buy essay and custom essay or buy term paper selecting the very good writing service.

online article submission

respond this post

Lift your site s publicity with help of the articles submissions company and search engine optimization options. That is affordable and cheap!

loans

respond this topic

That is great that we can receive the home loans and this opens up new chances.

writing for money

reply this topic

Life is really unforeseeable but some people do live life in a right way and can try to know just about this good post. And you see that the academic writing jobs service will help everyone with all this.