ĐÊM ĐÔNG KHÔNG ĐỀ !

               LỤY TÌNH !

         Chiều buông ngữa nắng thưa rĩnh-rãng.
         Buồn mốc meo nổi váng mặt đông !
             Chắp tay vào chốn tịnh không
         Nam-mô xin một chút lòng yên-nhiên.
                            0
         Gió tưởng-xứ níu triền dĩ-vãng
         Mây vô-ưu bãng-lãng trôi sầu !
             Căn-sơ tâm luống hồi đầu
         Đôi chân tục-tử sa sâu vũng tình !
                            0
         Đông không lạnh sao mình run lạ ?!
         Trượt hồn yêu bản-ngã còn đâu !
             Ngước lên vói hỏi xanh cao
         Xui chi bình-thủy tương-giao hỡi trời ?

                                              23-01-010
                                                 SUADX   

Jordan Davidson

Top Essay Writing Service UK

Life is in reality unforeseeable however some people do stay lifestyles in a proper manner and can try and recognize just about this right post. And you spot that Top Essay Writing Service UK will help everyone with all this.

 

Neil Jakson

Dissertation writing service

I was very happy to find this site. I would like to thank you for this special reading. Thank you very much  Dissertation writing service

b612apkfree

http://b612apkfree.weebly.com/

TUTUHELPER

http://tutuhelper.doattend.com/

laptops below $1000

laptops under $1000

Its very good and very excellent article. i really enjoyed this post and i hope you will keep posting this kinds of post in future.

buy essay

answer this post

Want to have high standards academic papers? That s not very hard! You have to buy essay service at the reputable custom academic papers completing firms for reasonable prices.

dissertation

respond this post

This is the best exposition I have got of all time construe! Not bad column just about study! When I have studied at college I also suffer task of do my term and topic assignment because I had a job and individual interests in life and I never had decent time to write dissertation. And then my friend told me about buy dissertation! From that time my life has become superb!

dissertation writing service

reply this post

Well composed thesis pdf referring to this good post performed by thesis service or dissertation writing service would be the correct step to the success.

essay writing

respond this post

I will give all i got to make an knowledge on how fantastic university is and perhaps some resources were scholars can pursue their dreams and get superior online essays.

suadx

chào anh Bảy kính quí

ĐÊM ĐÔNG KHÔNG ĐỀ !
bảythi | 24/01/2010 01:11

(vô thăm SữaĐX nhưng không viết vần mô cả vì (nói nhỏ nhé: BT dị ứng với song thất lục bát) Hehe. Lần nay nhân tiện góp ý nhỏ. Đoán Sữa ĐX là người cổ! Vì cách viết chính tả của người Việt của những năm 30 40 thế kỉ trước trở về trước. Ngày nay tiếng Việt không viết có gạch nối ở giữa hai chữ của một từ như rỉnh rảng chứ không phải là rỉnh-rảng. Pê đan chứ không pê-đan. Thậm chí địa danh cũng không có gạnh nối: Sài Gòn chứ không Sài-Gòn! Sữa coi có mỗi mình Sữa là viết thế. Tất nhiên là không dám chê. Bảy thi cũng không dám phê khuyên chi cả chỉ là góp một ý nhỏ trong bụng miềng nghĩ mà nói ra. Với lại nhiều khi coi không quen đọc nó hơi khó!
(coi xong xóa com ni đi nhé)
Chúc chủ nhật vui hén!

cám ơn anh yêu nhiêu nhiều sữa sẽ mần theo chúc anh năm mới o lọt xuống vũng buồn nào nữa nha hehe
suadx